Deze website wordt u aangeboden door Dordrecht Marketing.

Dordrecht Marketing heeft als doel het vermarkten en promoten van de stad Dordrecht en de omliggende regio in de meest brede zin van het woord, zowel op het gebied van marktontwikkeling als productontwikkeling. Aandacht wordt besteed aan de positionering van de stad Dordrecht als het centrum van de regio, zowel voor toerisme en cultuur als voor wonen en werken. Uiteraard maakt ook de citymarketing in nationaal en internationaal opzicht nadrukkelijk onderdeel uit van het takenpakket van Dordrecht Marketing.

De activiteiten van Dordrecht Marketing laten zich in de basis als volgt omschrijven:

  • Ontwikkelen en beheren van één duidelijk en krachtig merkconcept voor Dordrecht;
  • Initiëren en uitvoeren van daaraan gerelateerde marketing- en promotieactiviteiten;
  • Ondersteunen en bevorderen van marketing- en promotieactiviteiten van derden;
  • Samenwerken op marketinggebied met uiteenlopende relevante partijen;
  • Faciliteren, initiëren, ondersteunen en versterken van evenementen.

Meer informatie over Dordrecht Marketing kunt hier teruglezen.