UITagenda

Filosofisch Café: Discussieavond

do 19 okt. 2023
20:00 - 22:00

Iedereen denkt wel eens na over belangrijke levensvragen: wat is het goede dat ik moet doen? Waar mag ik in geloven en waar mag ik op hopen? In het Filosofisch Café gaat het over deze vragen. Niet om een pasklaar antwoord te krijgen, maar om samen na te denken en te leren. Deze avond bespreken we abortus, een splijtzwam in de (Amerikaanse) samenleving.

Voorstanders 

Abortus is een thema waarin de verschillende meningen tegenover elkaar worden gezet, maar waarbij de kampen elkaar niet lijken te (willen) begrijpen. Aan de ene kant hebben voorstanders van abortus het recht van een vrouw om over haar eigen lichaam te beslissen als een kernpunt van hun argument. Zij pleiten voor reproductieve vrijheid en autonomie, waarbij ze benadrukken dat de keuze voor abortus een persoonlijke beslissing is die door de overheid gerespecteerd moet worden.

Tegenstanders

Aan de andere kant staan tegenstanders van abortus, die het ongeboren leven als heilig beschouwen. Zij baseren hun argumentatie op morele en religieuze overtuigingen, waarbij ze het ongeboren kind als een menselijk wezen met inherente rechten zien. Tegenstanders benadrukken dat abortus gelijkstaat aan het beëindigen van een mensenleven en pleiten voor bescherming van de ongeboren vrucht, zelfs in situaties waarin de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of incest.

Ethische theorieën

Om een goede filosofische discussie te voeren, gaat het deze avond niet over welk standpunt het juiste is. Het doel is argumenten voor en tegen te analyseren en beproeven op hun aannames, afhankelijkheden en toelaatbaarheid binnen het publieke debat. We plaatsen argumenten in de lijn van ethische theorieën en onderzoeken de theoretische onderbouwing van beide kampen.

Vergelijkbare evenementen

Lezing

drs. Hans van Rossum: Presentatie over A.D. Ennion en muziek door Mu-Chique

ma 13 mei 2024 20:00
Lezing

drs. Ruud Bartlema: Het vuur van de mystieke vervoering

ma 15 jan. 2024 20:00
Lezing

Salomon Bouman: Persoonlijke ervaringen tijdens de Jom Kippoeroorlog...

ma 9 okt. 2023 20:00
Lezing
Theatervoorstellingen

Kwatsch: Joods cabaret

ma 4 mrt. 2024 20:00
Lezing

Rabbijn Marianne van Praag: De levenscyclus van de mens in de Joodse traditie

ma 20 nov. 2023 20:00
Lezing
Overige activiteiten

Lezing Eureka: Van schoolbord tot smartboard.

zo 22 okt. 2023 15:00