Events

Kunstmin | Toneelschuur Producties en Nina Spijkers – Bloedbad

do 15 dec. 2022
20:15

Gebaseerd op 'Oresteia', de tragedie van Aischylos

Grote thema’s als oorlog, expansiedrift, machtsmisbruik en onze omgang met de natuur

‘Bloedbad’ van de Oostenrijkse toneel-, roman- en scenarioschrijver Gustav Ernst is gebaseerd op ‘Oresteia’, de klassieke tekst van Aischylos en bewerkt door Toneelschuur Producties in een regie van Nina Spijkers. Om met zijn vloot uit te kunnen varen moet de Griekse legeraanvoerder Agamemnon zijn dochter aan de godin Artemis offeren. Als hij na tien jaar oorlog zegevierend naar huis terugkeert, wacht zijn vrouw Klytaimnestra hem op om die rekening te vereffenen. Op zijn beurt wreekt hun zoon Orestes zijn vader door zijn moeder te doden.

In ‘Bloedbad’ toont Ernst de gebeurtenissen vanuit een feministisch-kritische invalshoek. Hij geeft belangrijke rollen aan een mannen- en vrouwenkoor, die geen blad voor de mond nemen. In zijn versie wordt de rechtsgang die tot de vrijspraak van Orestes leidt getoond als een door mannen gemanipuleerd proces. Regisseur Nina Spijkers geeft een belangrijke stem aan vrouwen in dit stuk vol grote thema’s als oorlog, expansiedrift, machtsmisbruik door mannen en onze omgang met de natuur. Zij bewondert de taal van Ernst: de geweldige taalconstructies zijn vaak heel erg grof maar tegelijkertijd enorm grappig en in tegenstelling tot de klassieke taal van Aischylos heel erg van deze tijd.

Vergelijkbare evenementen

Theatervoorstellingen

Kunstmin | Ruben Annink – 13 theatertour

za 3 dec. 2022 20:15
Theatervoorstellingen

Fijn Dank U Wel speelt de Superscene

zo 27 nov. 2022 15:00
Theatervoorstellingen

Kunstmin | KookKunst DeliCees

wo 30 nov. 2022 18:30
Theatervoorstellingen

Kunstmin | KookKunst DeliCees

di 29 nov. 2022 18:30
Theatervoorstellingen

Kunstmin - D-Sound

do 24 nov. 2022 20:00
Theatervoorstellingen

Theater Inter Amicos - De Val

za 17 dec. 2022 20:00