Producten

Verhalen van Dordrecht (nr. 38): De Dordtse Letteren

4,95

Op voorraad

Productomschrijving

De Dordtse Letteren 1572-2019 geeft een beknopt overzicht van het literaire leven in de loop de eeuwen. In de 16de eeuw vestigde zich een aantal uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige boekdrukkers en -verkopers in Dordrecht, dat daarmee een belangrijk centrum van de boekenbranche werd. In de eerste helft van de 17de eeuw kende het literaire leven een hoogtepunt met schrijvers als Johan van Beverwijck, Peter van Godewijck en zijn dochter Margaretha. Ook verbleef Jacob Cats enige tijd in Dordrecht in die tijd. Veel schrijvers hadden banden met de Latijnse School. Na 1670 volgde een inzinking, maar in de loop van de 18de eeuw zien we een kentering, mede onder invloed van Verlichtingsideeen en het ontstaan van diverse genootschappen zoals Concordia et Labore. Eind 19de eeuw hadden we in Dordrecht auteurs van landelijke statuur, zoals Jacques Perk, Jan Veth, Top Naeff en Marie Schmitz. Uiteraard komen in dit boekje, geschreven door Kees Klok, ook Kees Buddingh’ en Jan Eijkelboom uitgebreid aan bod.