wandelen - wandelaars - natuur
Routes

Natuurpad Nieuwe Merwede en struinpad de Tongplaat

Het Natuurpad is een wandeling (5 km) door grienden en rietgorzen tussen Oost- en Zuidhaven langs de Nieuwe Merwede op het eiland van Dordrecht. In de wintermaanden kunnen delen van het pad onder water staan. Laarzen zijn dan sterk aanbevolen.
Aan de andere zijde van de Zuidhaven ligt het natuurgebied De Tongplaat met een struinpad en uitzichtpunt.

TIP

Open route in Maps
1

Startpunt bij Oosthaven

Oostdijk

Het natuurpad kan gestart worden bij de Oosthaven. Dit was vroeger een loshaven voor landbouwbedrijven. De rivier heeft bij hoog water nog steeds invloed op dit buitendijkse gebied. Tijdens deze wandeling kom je verschillende grienden tegen. Om de grienden werden lage kaden aangelegd waardoor alleen bij extreem hoog water de griend onderliep. Het wilgenhout wordt om de drie à vier jaar gehakt. Vroeger werd het gebruikt voor manden, hoepels, dijkversteviging en visfuiken. Tegenwoordig worden de grienden in de Biesbosch alleen nog onderhouden om de natuur- en cultuurhistorische waarde.

2

Zuidhaven

Eindpunt van het Natuurpad Nieuwe Merwede. Je kunt aan de andere zijde van de Zuidhaven eventueel nog verder wandelen in het natuurgebied De Tongplaat.

3
natuur - Biesbosch

Struinpad De Tongplaat

Zwanenplaatweg 1

In deze voormalige landbouwpolder ten zuidwesten van het eiland van Dordrecht heeft het getij sinds 2012 weer vrij spel. Via een struinpad loop je naar het uitzichtpunt vanwaar je weids zicht hebt op dit nieuwe natuurgebied.

4

Uitzichtpunt Tongplaat

Je ziet hier vele soorten vogels – lepelaars en andere steltlopers, ganzen, eenden, kleine vogels en visarenden – die zoeken naar voedsel. Regelmatig laat ook de zeearend zich hier zien! Vanaf hier kun je hetzelfde pad terug lopen naar het beginpunt of door het weiland langs de rivier (loslopende koeien).

Vergelijkbare routes

Dordrechts Museum tuin Dordrecht
Natuurwandeling
Stadswandeling

Bomenridders wandeling

8 Locaties