Gevelsteen Dordrecht Nieuwstraat 23
Routes

Dordtse gevelstenenwandeling

Gevelstenen dienden in de stad vaak als een adresaanduiding. Soms waren ze ook gewoon reclame. Wat voor beroep werd er in het pand uitgeoefend? Of waar kwam de bewoner vandaan? De gevelsteen vertelde het. Uit de gemeentelijke opslag en uit gesloopte panden werden rond 1970 veel gevelstenen herplaatst. Het gebied bij het Statenplein is nu een Walhalla van en voor gevelstenen.

Open route in Maps
Gevelsteen Nieuwstraat 52 Dordrecht
1

Nieuwstraat 52

Nieuwstraat 52
Deze gevelsteen-wandeling begint bij het Statenplein, aan de kant van de Nieuwstraat, bij nummer Nieuwstraat 52. In Nieuwstraat 52 een gevelsteen die direct al veel vragen oproept. De steen werd in 1956 opgebaggerd uit de Nieuwe Haven en in 1977 hier geplaatst. Zat de steen ooit in het huis Den Dubbelen Arent aan de Wijnstraat? Maar hoe kwam de steen dan in de haven? En waarom? Vragen waarop nog geen antwoord is.
Gevelsteen Dordrecht Nieuwstraat 50
2

Nieuwstraat 50

Nieuwstraat 50
Boven het poortje een fragment van een steen die ooit achter een brouwerij aan de Voorstraat zat. Het jaartal is niet meer te achterhalen: 160? De wapens zijn van de families De Witt (links, een springende haas, achtervolgd door twee verschillende honden) en Scharlaken (een halve maan en drie rozen). U blijft langs de huizen van de Nieuwstraat lopen met de huizen aan de rechterhand.
Gevelsteen Dordrecht Nieuwstraat 44
3

Nieuwstraat 44

Nieuwstraat 44
De kunstenaars van Pictura zaten, ondanks de fraaie, grote naamsteen, maar heel kort in Nieuwstraat 44. Eind 1796 werd het pand in gebruik genomen, nog geen vier jaar later werd er al verhuisd naar de Voorstraat, waar deze oudste kunstenaarsvereniging van Nederland nog steeds is gevestigd.
Gevelsteen Dordrecht Nieuwstraat 40
4

Nieuwstraat 40

Nieuwstraat 40
Ernaast, op nummer 40 een vrouwenhoofd, misschien wel gemaakt door Gilles Huppe die rond 1610 in Dordrecht beelden houwde. Het huis, een Dordts Gevel, stond tot 1973 aan de overkant van de straat maar de gevel werd in 1973 in zijn geheel opgepakt en naar hier verplaatst om ruimte te maken voor het sfeerloze Statenplein. De fraaie vrouw zat waarschijnlijk ooit in een huis aan de Riedijk.
Gevelsteen Dordrecht Nieuwstraat 30
5

Nieuwstraat 30

Nieuwstraat 30
Italiaanse sferen op nummer 30! Het steigerende paard komt volgens de tekst uit Napels. De steen zat ooit in een pand in de Kolfstraat dat werd afgebroken voor de nieuwbouw van V&D. Er wordt wel gemeend dat de gevelsteen de Spaanse overheersing in Italië verbeeldt, maar aannemelijker is dat de opdrachtgever uit Napels afkomstig was. Of was hij een paardenliefhebber? Een Napolitaner was in de 18de eeuw een geliefd paardenras. Het is uitgestorven.
Gevelsteen Dordrecht Nieuwstraat 35
6

Nieuwstraat 35

Nieuwstraat 35
Mooi hoor, in Nieuwstraat 35 de oudste steen in deze wandeling, pal naast de jongste steen. De oudste uit 1585 heeft een wat sombere kijk op de toekomst: de werlt is opt endt 1585 Sombere tijden. De Tachtigjarige Oorlog was begonnen en in 1585 was Antwerpen in Spaanse handen gevallen. Toch grapte de maker toch nog door een wereldbol met kruis op een eend (endt) te plaatsen. De wereld is op de eend/op het einde. De steen zat ooit in een huis aan de Grotekerkbuurt. Daarnaast de jongste steen, met het geslachtswapen van de familie Van der Mandele: vissen en rozetten. De Van der Mandele Stichting verleent steun op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied. De stichting liet in Dordrecht in 1975 dit pand restaureren en plaatste als herdenking het steentje.
Gevelsteen Dordrecht Nieuwstraat 23
7

Nieuwstraat 23

Nieuwstraat 23
In Nieuwstraat 23 een wel heel mooi gedetailleerde steen, int groene laken. Laken werd gemaakt van wol en dat was een vieze en ongezonde bezigheid. De steen zat ooit in een huis aan de Voorstraat, en dat zal een lakenhandelaar geweest zijn
Gevelsteen Dordrecht Nieuwstraat 259
8

Voorstraat 259

Voorstraat 259
Voorstraat 259 heeft een wel heel fraaie gevel, in 1961 gerestaureerd in opdracht van de Vereniging Hendrick de Keijzer. Het beeldhouwwerk is vermoedelijk van de al eerder genoemde (Nieuwstraat 40) Gilles Huppe.
Gevelsteen Dordrecht Voorstraat 251
9

Voorstraat 251

Voorstraat 251A
Voorstraat 251. Ook mooi, maar bijna 300 jaar jonger. Sine Labore Nihil (zonder arbeid niets) anno1893. Jugenstil van de plaatselijk fameuze architect H.A. Reus. De naakte jochies (putti) verbergen de edele deeltjes achter bloemmotieven. Dat de gebeeldhouwde vrouw iets te maken heeft met de opdrachtgever is niet waarschijnlijk.
Gevelsteen Dordrecht Hof 3
10

Hof 3

Hof 3
Hoewel ze niets met gevelstenen te maken hebben, toch even aandacht voor een schoorsteendraak (links) en een angstaanjagende waterspuwer een eindje verder. Ze zijn gemaakt door de keramiste Karin Dolman die haar atelier heeft in het oude brandspuithuisje
Gevelsteen Dordrecht Het Hof
11

Het Hof

Hof
In Het Hof zit een gevelsteen van de Heelhaakschutterij. Een heelhaak was een vuurwapen dat met een haak kon worden vastgezet om de terugstoot op te vangen. In de gevelsteen zijn twee dergelijk wapens afgebeeld. De schutterij was hier van 1574 tot 1832 gevestigd, nadat er in juli 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering was gehouden. De steen zal aangebracht zijn na een verbouwing van het voormalige klooster.
Gevelsteen Dordrecht Hofstraat 8
12

Hofstraat 8

Hofstraat 8
De eerste vijf panden in de Hofstraat zijn kopieën of samenstellingen van gesloopte huizen. De gevel van Hofstraat 8 is een kopie van een in 1956 in de Grote Spuistraat afgebrande huis. Ook de gevelsteen is een (kunststof) kopie. Chirurgijn Dirck d’Exter legde pleisters, maar zekert in die tijd was God toch de meester.
Gevelsteen Dordrecht Hofstraat 12
13

Hofstraat 12

Hofstraat 12
De kopjes zijn afkomstig van de Kloveniersdoelen waar in 1618 de Dordtse Synode werd gehouden. Hofstraat 12 is wel een origineel pand en staat al een paar eeuwen in de straat. De gevelsteen Aecken zat oorspronkelijk in een poortje in de Kolfstraat, daar naast ’t Napolitaensche Peerdt. Ook Aecken moest wijken voor de uitbreidingsplannen van V&D, waarna de steen in 1973 naar hier werd verplaatst. Een inwoner uit Aken (net als Dordrecht een Rijnstad) zal de gevelsteen hebben laten maken.
Gevelsteen Dordrecht Hofstraat 22
14

Hofstraat 22

Hofstraat 22
De gevelsteen in Hofstraat 22 gaat terug naar het Bijbelverhaal over Samson, de man die zijn enorme kracht ontleende aan zijn lange haar en in gevangenschap de pilaren van een tempel omverduwde waardoor duizenden Filistijnen stierven, hijzelf ook. Wie met weelde en rijkdom om kan gaan is sterker dan Samson. De steen zat ooit in een pakhuis aan de Kuipershaven.
Ouwe Vrouwenpoortje Hofstraat Dordrecht
15

Poortje Hofstraat

Hofstraat 26
Tegen over dit huis in de Hofstraat sluit een wat chagrijnig kijkend oud vrouwtje de wandeling af. Het poortje stond ooit voor het Oudevrouwenhuis in het Bagijnhof. Het gedicht van de moraliserende dichter Jacob Cats is weinig vrouwvriendelijk: Hiet hier werden onderhouwen oude koude, swacke vrouwen Trotse vrijsters, fiere jeucht, siet hoe dat je werden meucht. Bij de restauratie van het poortje in 1896 werd dit versje er weer op gebeiteld. Het poortje kreeg toen ook weer een vrouwtje in het medaillon.

Vergelijkbare routes

Foto ferdy francis - Licht op Dordrecht
Stadswandeling

Schatten van Dordrecht

19 Locaties
wandelen - stadswandeling - Dordrecht
Stadswandeling

Rondje Dordt

8 Locaties
Kunstrondje Dordt
Stadswandeling

Kunstrondje Dordt

10 Locaties
Hofjes Wilhelmina Stichting
Stadswandeling

Hofjesroute

13 Locaties
Stadswandeling

Stolpersteine route

5 Locaties
Hoogwaterroute Dordrecht
Stadswandeling

Hoogwaterroute

18 Locaties