Routes

Wandelroute langs Dordtse hofjes

Van alle hofjes die Dordrecht telde, zijn er nog zeven over.  De Hofjesroute begint bij VVV Dordrecht en loopt onder andere langs het oudste hofje (1519) het Van Slingelandtshof en eindigt bij het jongste hof: Hallincqhof (1900).

Bij de VVV en in de VVV-webshop is het boekje De Dordtse Hofjes verkrijgbaar met veel achtergrondinformatie over de Dordtse Hofjes.

Bekijk de route op de kaart

VVV Dordrecht

Spuiboulevard 99
Begin je route bij VVV Dordrecht. Hier kun je een routeboekje kopen of een brochure over Dordrecht meenemen. Vanuit de VVV ga je linksaf over de Spuiboulevard. Sla dan linksaf naar het Bagijnhof.
VVV Dordrecht
Vergaderen - Bagijnhof - bankgebouw
2

Bagijnhof

Bagijnhof
De naam Bagijnhof van deze straat herinnert aan het eind 13de eeuw gestichte Begijnhof, dat ongeveer op de plek van de winkelrij (Hema) stond. In de middeleeuwen werd dit deel van de Visstraat al ‘begynen straete’ genoemd. Het poortje van het Oudevrouwenhuis (de begijnhof kreeg deze bestemming in 1623) staat nu in de Hofstraat, ingeklemd tussen de Berckepoort en de Statenschool. Steek schuin over naar de ingang van de Regenten- of Lenghenhof.
Overdag kunnen bezoekers door de uit vier hofjes bestaande Regenten- of Lenghenhof wandelen. Loop via de poort aan het Bagijnhof het oudste deel van de Regentenhof in. Dit door regenten bestuurde vrouwenhof uit 1755 heeft veertig bewoners. De hof bestaat dankzij de Dordste koopman/reder Gijsbert de Lengh. Hij schonk aan het einde van zijn leven een fortuin om de hof voor oude, ongetrouwde vrouwen te stichten. Via een poortje links en een poortje rechts, is er links weer een uitgang die uitkomt op de Vriesestraat. In de Vriesestraat ga je linksaf.
Regenten- of Lenghenhof
hofjesroute
4

Van Slingelandthof

Van Slingelandtshof 6
Van de nog bestaande hofjes in Dordrecht is de Oude Vrouwenhof of Van Slingelandthof (ter hoogte van Vriesestraat 100-104) het oudste, Pieter Henricksz van Slingelandt liet de eerste huisjes in 1519 bouwen, daarna is het hofje nog uitgebreid. In 1989 is het hofje gerenoveerd; nu is het bestemd voor mensen die een nieuwe start maken in hun leven. Vriesestraat vervolgen, bij kruising rechtsaf (Sarisgang), langs het Statenplein en links langs de huizen van de Nieuwstraat. Bij Hofstraat rechts.
monumenten - hofje - Dordrecht
5

Hofstraat met poortje Oudevrouwenhuis

Hofstraat
Links staat het poortje van het voormalige Oudevrouwenhuis aan het Bagijnhof Sla vóór de ingang van Het Hof rechtsaf naar de Kloostertuin. Loop dwars door het parkje, tussen de natuurstenen banken door, buig even naar links en vervolgens rechts, onder de huizen door naar de Augustijnenkamp. Ga via de Lastig Eendtstraat rechtsaf naar de Museumstraat.

Arend Maartenszhof

Arend Maartenshof
Links op nummer 56 ligt de Arend Maartenszhof (1625) (Museumstraat 56) met 38 woningen en een gerestaureerde regentenkamer (1701) met een portrettengalerij van de stichter en eerste regenten. Rechts van de ingang ligt de regentenkamer. Door op de knop in de muur te drukken gaat het licht aan in de kamer. Loop de Museumstraat verder uit en ga linksaf Kolfstraat in (tegenover ingang winkelpassage Drievriendenhof).
Arend Maartenszhof
Statenplein fontein Dordrecht
7

Drievriendenhof

Kolfstraat 197
Een timmerman, metselaar en kleermaker richtten in 1875 de Drievriendenhof op. De hof maakte in de jaren zestig van de twintigste eeuw plaats voor een parkeerterrein. Nu staan er een parkeergarage en overdekte (mode) winkelpassage. Aan het einde Kolfstraat naar rechts en dan links over Vriesebrug en Vrieseplein, eerste links: Kromhout. Ter hoogte van kerkgebouw rechtsaf, Warmoezierspad, einde links Kasperspad. De hoofdingang van de Wilhelminastichting (1926) is aan het Kasperspad, nummer 63.

Wilhelminastichting

Wilhelminastichting
De hoofdingang van de Wilhelminastichting (1926) is aan het Kasperspad, nummer 63. In de akte van oprichting van de Wilhelminastichting werd het doel als volgt omschreven: ‘het verschaffen van vrije woning aan ouden van dagen, behorende tot een protestants kerkgenootschap, van den vrouwelijke kunne, uit den arbeidersstand of kleine middenstand’. Dat is inmiddels veranderd ook mannen en echtparen kunnen tegenwoordig een woning huren. Loop terug over het Kasperspad (Warmoezierspad oversteken) tot aan Vrieseweg, hier linksaf. Aan de overzijde, vóór de kookwinkel op nummer 113 is de Clara en Maria-Hof (1880).
Hofje van de Wilhelminastichting
hofjesroute
9

Clara en Mariahof

Clara en Mariahof
De neoclassicistische Clara en Mariahof (Vrieseweg 1-22) werd in 1880 gesticht door de Dordtse koekbakker Marinus Kemp. Hij vernoemde het naar zijn derde vrouw Clara en zijn oudste dochter Maria. De woningen waren bestemd voor ’weduwen en vrouwelijke weezen uit den fatsoenlijken stand’ die geen eigen huis konden betalen. Vrieseweg vervolgen tot kruising, linksaf (Samuel van Hoogstraten) Singel. Bij huisnummer 97 de Singel oversteken, rechtdoor Berckepad naar ingang Park Merwestein. Ga het park in, sla vóór het hek van de hertenkamp linksaf, wandelpad langs het hek volgen tot het eind en de uitgang van het park aan de Singel, tegenover Schouwburg Kunstmin.
hofjesroute
10

De Vereeniging

Hallincqlaan
Verlaat het park. Rechtsaf, (G. Schalken) Singel. Hallincqlaan oversteken, rechtdoor. Na huisnummer 46 rechtsaf, ingang hof De Vereeniging. Hof De Vereeniging uit 1864 ontworpen de bekende architect H.W. Veth. Dit was het eerste woningbouwproject van de half-kapitalistische, half-idealistische "Vereeniging tot Verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse". In 1972 werd de vereniging opgeheven en de huizen zijn nu particulier bezit. Loop door de hof naar de Groenedijk. Steek de Groenedijk over voor een bezoek aan de Hallinchof (1890/1902), schuin aan de overzijde.
hofjesroute
11

Hallincqhof

Hallincqhof
De Hallincqhof is ook ontworpen door de bekende architect H.W. Veth en voorzien van opvallende Jugendstil stijlelementen aan de kopgevel aan de zijde van de Groenedijk. Hier eindigt de Hofjesroute en je kunt ervoor kiezen om terug te wandelen naar het centrum.

Khotinsky

Noordendijk 148
Heb je trek in koffie of een lekkere lunch loopt dan verder over de Groenedijk naar restaurant Khotinsky. Een bijzonder grand café met een unieke uitstraling, gesitueerd in het Energiehuis.
KHOTINSKY

Villa Augustus

Oranjelaan 7
Zin om nog een stukje verder te lopen? Het is zeer de moeite waard om verder te wandelen naar de tuinen en het restaurant van Villa Augustus. Gevestigd op het terrein van het voormalige drinkwaterleidingbedrijf met grote moestuin, hotel in de Watertoren en een restaurant in het pompgebouw.
Villa Augustus

Vergelijkbare routes

Stadswandeling

Stolpersteine route

5 Locaties
Hoogwaterroute Dordrecht
Stadswandeling

Hoogwaterroute

18 Locaties
Otto e Mezzo - Terras
Stadswandeling

Bier- en wijnrondje

19 Locaties
Stadswandeling

Leermonumenten

12 Locaties
wandelen - stadswandeling - Dordrecht
Stadswandeling

Rondje Dordt

8 Locaties
Straatkunst - Mural - Dordrecht
Stadswandeling

Street Art Tour

18 Locaties